Izrada info letaka u sklopu EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“

2020-09-18T08:55:24+00:0011.08.2020|

S obzirom na važnost aspekta zdravstvene sigurnosti u ukupnoj turističkoj ponudi posebice u ljetnim mjesecima te u cilju informiranja šire javnosti na prekograničnom području, Opća bolnica Pula u suradnji s projektnim partnerima (Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Opća bolnica Izola te Dom zdravlja Izola) izradila je informativni letak koji će biti distribuiran unutar zdravstvenih ustanovama Obalno-kraške regije u Sloveniji, na graničnim prijelazima (Plovanija i Kaštel), ispostavama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije te ispostavama Istarskih domova zdravlja.

Promotivni materijali osim što će omogućiti informaciju o glavnim značajkama samog projekta, omogućiti će i bolju informiranost zdravstvenih usluga hitne medicine sadašnjim i budućim pacijentima ali i stranim državljanima koji se budu nalazili na ljetovanju s obzirom da su leci tiskani na 5 jezika, odnosno na hrvatskom, talijanskom, slovenskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Izrada i tisak informativnog letka sufinancirana je putem Europskog projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413, u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.

Promotivni info letak projekta dostupan je putem ovog LINKA