Interreg2020-09-18T07:53:38+00:00

EU PROJEKT
Emergency EuroRegion SLO-HR413

EU PROJEKT
Emergency EuroRegion SLO-HR413

OPIS PROJEKTA

Projekt pod nazivom „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 938.486,76 eura, dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 85% bespovratnih sredstva u iznosu od 797.713,73 eura. Općoj bolnici Pula dodijeljeno 178.087,51 eura od kojih je 85% (151.374,38 €) sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta iznosi  28 mjeseca, odnosno od 1. rujna 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine

Glavni je cilj projekta uspostava trajne mreže ključnih zdravstvenih institucija s područja hitne medicinske službe (HMS) na PG (prekograničnom području) području koja će osigurati razvoj i dugoročnu provedbu inovativnog zajedničkog modela osiguranja optimalne HMS-e za životno ugrožene pacijente na PG području. U okviru projekta, jedan od glavnih ciljeva usmjerena je većoj dostupnosti zdravstvenih usluga. Realizacijom cilja, smanjit će se razlika u dostupnosti optimalnog HMS-a između ruralnih područja i urbanih središta.

Prekogranični HMS biti će optimiziran putem dvaju pristupa:

  1. razvojem i implementacijom nove, specifične usluge HMS-a na PG području,
  2. poboljšanjem i unifikacijom osposobljenosti zdravstvenih djelatnika navedene mreže.

Ad 1) Na osnovi komparativne analize organizacije prekograničnih HMS-a razvit će se novi, zajednički protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži koji će predstavljati temelj za operativnu provedbu nove usluge HMS-a na PG području. Provest će se i DEMONSTRACIJSKE aktivnosti (pilot-faza) navedenoga novog zajedničkog PG protokola.

Ad 2) Pružanje zajedničke PG usluge HMS-a zahtijeva unificiranu osposobljenost uključenih zdr. djelatnika,  i to u vještinama koje su ključne za rano poduzimanje mjera kod životne ugroženosti. Zbog svoje primjenjivosti u različitim zdravstvenim sustavima te su vještine/znanja obuhvaćena u formirane tečajeve koje pripremaju i certificiraju stručne udruge s područja rane skrbi životno ugroženih (npr. ERC). Predmetni tečajevi dovode do unificiranog pristupa životno ugroženom pacijentu između svih osposobljenih zdravstvenih djelatnika, što dovodi do jedinstvene (jednake) obrade, a samim time i jednakog razumijevanja potrebnih postupaka na terenu, prije i tijekom premještanja ili upućivanja na daljnje liječenje. Integrirana provedba zajedničkih osposobljavanja s obje strane granice (dio polaznika iz Slovenije osposobljavat će se u Hrvatskoj, a dio hrvatskih u Sloveniji) pridonijet će i premošćivanju komunikacijskih poteškoća i smanjenju jezičnih prepreka među samim zdr. djelatnicima te komunikaciji djelatnika s pacijentima na PG području.

POVEZNICE

Službena stranica projekta
dostupna putem linka :

emergencyeuroregion.eu/si

 

EU EFZRR

NOVOSTI

Emergency Euroregion SLO-HR413 završna brošura: pregled rezultata projekta

Po završetku provedbe EU projekta Emergency EuroRegion SLO-HR413 izrađena je dvojezična (na slovenskom i hrvatskom jeziku) informativna brošura o postignutim rezultatima projekta. Iako je projekt zvanično okončan, isti i dalje ima svoj nastavak, s obzirom da će projektni partneri nastavit razvijati hitnu medicinsku službu na prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata kada je vrijeme početnog [...]

29.07.2021|

Realizacija stručne publikacije A B e C e D a hitnE medicine u sklopu EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“

Rad liječnika, medicinskih sestara/tehničara i vozača u hitnoj medicinskoj službi, predstavlja izuzetno stresnu profesiju, koja podrazumijeva visoku razinu znanja, vještina i iznad svega odgovornosti. Pristup i liječenje pacijenata kod kojih je nastupila određena ozljeda, odnosno kod kojih se iznenada razvila neka bolest, a koja može ugroziti život, svakako je jedan od najtežih trenutaka u radu svakog zdravstvenog djelatnika. Stručna publikacija [...]

17.12.2020|

Završnom konferencijom uspješno okončan projekt EMERGENCY EuroRegion

EU projekt EMERGENCY EuroRegion, čiji je cilj bio poboljšanje hitne medicinske službe na prekograničnom području i implementacija zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata kada je vrijeme početnog bolničkog zbrinjavanja presudno, uspješno je okončan. Tim je povodom 2. prosinca 2020. godine održana online konferencija projektnih partnera, a na kojoj su sudjelovale i zamjenica župana Sandra Ćakić Kuhar, ravnateljica Nastavnog zavoda [...]

02.12.2020|

Održan sastanak projektnih partnera EU projekta Emergency EuroRegion SLO-HR413

U prostorima Opće bolnice Pula održan je sastanak projektnih partnera EU projekta Emergency EuroRegion SLO-HR413 na kojem su uz predstavnike Opće bolnice Pula, prisustvovali ravnatelj mag. Radivoj Nardin uz projektni tim Opće bolnice Izola te ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije dr. med. Gordane Antić. Nakon pozdravnog govora ravnateljice Opće bolnice Pula doc.dr.sc. Irene Hrstić, dr.med., te njezinog [...]

10.09.2020|

Izrada info letaka u sklopu EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“

S obzirom na važnost aspekta zdravstvene sigurnosti u ukupnoj turističkoj ponudi posebice u ljetnim mjesecima te u cilju informiranja šire javnosti na prekograničnom području, Opća bolnica Pula u suradnji s projektnim partnerima (Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Opća bolnica Izola te Dom zdravlja Izola) izradila je informativni letak koji će biti distribuiran unutar zdravstvenih ustanovama Obalno-kraške regije u [...]

11.08.2020|

BLS AVD tečaj za 27 djelatnika Opće bolnice Pula

U sklopu EU projekta Emergency EuroRegion SLO-HR413, prošle je subote 7.12.2019. godine u Tehnološkom inkubatoru Istarske razvojne agencije (IDA), pod vodstvom prim. Silvije Hunyadi-Antićević održan tečaj Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora (Basic Life Support ­+ AVD) za ukupno 27 zdravstvenih i ne zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Pula. BLS (Basic Life Support) je osnova svake reanimacije, postupak [...]

10.12.2019|

Održan Winfocus tečaj za 28 zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Pula

U sklopu EU projekta Emergency EuroRegion SLO-HR413, u Tehnološkom inkubatoru Istarske razvojne agencije (IDA) od 28.-29.11.2019., pod vodstvom profesora Radovana Radonića održan je osnovni tečaj ultrazvuka u organizaciji međunarodne organizacije Winfocus. Na provedenom WINFOCUS BL1 Provider tečaju, doktori medicine i specijalizanti Opće bolnice Pula naučili su: kada primijeniti brzi orijentacijski pregled ultrazvukom, kroz predavanja izvesti brzi orijentacijski pregled ultrazvukom radom [...]

29.11.2019|

Održan drugi ALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

Nakon uspješno održanog prvog ALS tečaja u sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“, u specijaliziranim učionicama Kabineta vještina koje čine sastavni dio Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, od 22-24. studenog održan je drugi ALS tečaj (Advanced Life Support) za 5 zdravstvenih djelatnica Opće bolnice Pula. Cilj ALS tečaja jest naučiti kako primijeniti odgovarajuće hitne medicinske postupke, u slučajevima [...]

25.11.2019|

Uspješno okončan ETC tečaj medicinskih djelatnika Opće bolnice Pula

U specijaliziranim učionicama Kabineta vještina koje čine sastavni dio Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, od 18-20. listopada održan je trodnevni ETC (European Trauma Course) za 11 zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Pula. Europski trauma tečaj (ETC) baziran je na suvremenoj europskoj praksi u okviru relevantnih specijalnosti i osmišljen je kako bi polaznike podučio sustavu svakodnevnog zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata. U većini slučajeva [...]

24.10.2019|

Održan prvi ALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

U sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ održan je prvi ALS tečaj (Tečaj naprednog održavanja života odraslih osoba), od 11.-13.10.2019. u Kabinetu vještina u Rijeci za ukupno 22 medicinskih djelatnika Opće bolnice Pula. Cilj ALS tečaja jest naučiti kako primijeniti odgovarajuće hitne medicinske postupke, u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja, akutnog koronarnog sindroma, anafilaktičkog šoka, utapanja, astme, trovanja, koja [...]

16.10.2019|

Održan drugi EPALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

U sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ prošlog je vikenda (28. i 29. rujna) održan drugi po redu EPALS Course (Međunarodni tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi) za ukupno 11 medicinskih djelatnika Opće bolnice Pula. EPALS tečaj kombinacijom učenja u učionici i praktičnim uvježbavanjem vještina, te simuliranim slučajevima kroz realistične scenarije, omogućuje polaznicima da naučeno implementiraju u [...]

01.10.2019|

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST projektnog partnerstva EMERGENCY EuroRegion

U petak 28. lipnja 2019. u organizaciji Opće bolnice Izola u sklopu prekograničnog projekta EMERGENCY EuroRegion sufinanciranog iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. održano je svečano otvorenje heliodroma Opće bolnice Izola. „Riječ je o važnom dodatku ne samo za bolnicu u Izoli nego i za Obalno-krašku regiju i prekogranično područje triju država“, istaknuo je u [...]

01.07.2019|

Održan dvodnevni EPALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

U sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ prošlog je vikenda (18. i 19. svibnja) održan dvodnevni tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi - EUROPEAN PAEDIATRIC LIFE SUPPORT (EPALS) za ukupno 15 doktora medicine i medicinskih sestara/medicinskih tehničara Opće bolnice Pula. Pratnja vitalno ugroženog bolesnika, a posebno vitalno ugroženog novorođenčeta jedna je od najtežih i najzahtjevnijih zadaća u [...]

20.05.2019|

Predstavljanje prijedloga protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata te primopredaja novog ambulantnog vozila

Danas je u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Opće bolnice Pula te Grada Umaga, pri Zajednici Talijana „Fulvio Tomizza“ u sklopu europskog projekta „Emergency Euro Region SLO - HR413, sufinanciranog iz programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 2020., održano predstavljanje prijedloga protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata te je izvršena službena primopredaja novog ambulantnog vozila. [...]

03.04.2019|

Održani ATLS i ATCN tečajevi zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata

U sklopu EU projekta „CJELOVIT PRISTUP POBOLJŠANJU HITNE MEDICINSKE SLUŽBE NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU“ Emergency EuroRegion SLO-HR413, pri Fakultetu zdravstvenih znanosti u Izoli (Slovenija), pod vodstvom eminentnih stručnjaka dr.med. Romana Košira te gđe. Monike Ažman,  održani su trodnevni tečajevi od 31.01 – 2.02.2019. zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata za 10 specijalizanta te dvoje medicinskih tehničara Opće bolnice Pula. Riječ je izuzetno zahtjevnim [...]

01.04.2019|

PARTNERI

Opća bolnica Izola

Opća bolnica Izola (LP – Vodeći partner)

U sklopu projektnih aktivnosti i na temelju predviđenog projektnog budžeta, Opća bolnica Izola (u neposrednoj blizini same bolnice), izgraditi će heliodrom na kojem će biti omogućeno 24-satno slijetanje helikoptera sa životno ugroženim pacijentima. PG mreža hitnih med. službi upotrebljavat će helidrom SB Izola za DEMO aktivnosti provedbe novog zajedničkog protokola PG prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Opća bolnica Pula (PP2 – Projektni partner br.2)

Kroz projektne aktivnosti pri unifikaciji i podizanju razine osposobljenosti zaposlenih u HMS-u na prekograničnom području, Opća bolnica Pula izvršit će osposobljavanje zdravstvenih djelatnika putem različitih certificiranih tečaja: ATLS (Advanced Trauma Life Suport), ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), ETC (European Trauma Course), ALS (Advanced life suport), EPALS (European Pediatric Advanced Life Support), BLS (Basic Life Support) te WINFOCUS ultrazvučnog (UZ) pregleda.

Opća bolnica Pula formirat će 2 medicinska tima sastavljena od 2 specijalista kardiologa, diplomirane medicinske sestre te inženjera radiologije, koji će biti osposobljeni za liječenje akutnog koronarnog sindroma (AKS).

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije (PP3)

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije u sklopu projektnih aktivnosti aktivno će sudjelovati u mreži hitnih medicinskih službi na prekograničnom području te u razvoju novog, zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži. Unutar domene interventne kardiologije biti će omogućeno efikasnije zbrinjavanje bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom.

Uz osposobljavanje djelatnika ZHMIZ na zajedničkim certificiranim tečajevima, biti će kupljeno jedno vozilo (Tip C) namijenjeno hitnoj medicinskoj službi i zahtjevnijem prijevozu s medicinskom opremom.

Dom zdravlja Izola  (PP4)

Dom zdravlja Izola aktivno će sudjelovati u razvoju prekograničnog protokola koji će unificirati postupke i olakšati organizaciju rada na područjima rada jedinicama hitne medicinske službe.

Unificirani postupak rada biti će moguć kroz osposobljavanje dijelatnika putem certificiranih tečaja što će u velikoj mjeri doprinijeti i nadgradnji rada dispečerske službe SSSI-ja (npr. koordinacija rada jedinica RSSI ZD Izola zbog suradnje s jedinicama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PP3) i suradnje s izvođačem helikopterske hitne pomoći).

PRIDRUŽENI PARTNERI

Ministarstvo zdravstva Republike Slovenije

Ministarstvo zdravstva Republike Slovenije biti će detaljno i redovito obaviješteno o napretku projektnih aktivnosti, posebno u vezi novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije, Područna jedinica Kopar

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (Područna jedinica Kopar – Capodistria), biti će detaljno i redovito obaviješten o napretku projektnih aktivnosti, posebno u području novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Dom zdravlja Ilirska Bistrica

Zdravstveni djelatnici zaposleni u HMS-i Doma zdravlja Ilirska Bistrica, u okviru projekta sudjelovat će u certificiranim tečajevima.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Područna služba Pazin

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Područna služba Pazin), biti će detaljno i redovito obaviješten o napretku projektnih aktivnosti, posebno u vezi novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Grad Umag

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva Republike biti će detaljno i redovito obaviješteno o napretku projektnih aktivnosti, posebno u području novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.  Rezultate DEMO aktivnosti i projektom stečena iskustva Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske moći će prenijeti na druga pogranična područja u državi.

KONTAKT

Voditelj projekta: Tatjana Bilić, dr. med., specijalist hitne medicine

Kontakt osoba: David Demanuele, univ.spec.oec.

Email: euprojekt@obpula.hr
Tel. 052/ 376-438
Adresa: Santoriova 24a, 52100 Pula

GALERIJA