Održan drugi ALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

2019-12-03T09:52:03+00:0025.11.2019|

Nakon uspješno održanog prvog ALS tečaja u sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“, u specijaliziranim učionicama Kabineta vještina koje čine sastavni dio Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, od 22-24. studenog održan je drugi ALS tečaj (Advanced Life Support) za 5 zdravstvenih djelatnica Opće bolnice Pula.

Cilj ALS tečaja jest naučiti kako primijeniti odgovarajuće hitne medicinske postupke, u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja, akutnog koronarnog sindroma, anafilaktičkog šoka, utapanja, astme, trovanja, koja unutar par minuta mogu završiti smrtno bez primjene odgovarajućih postupaka.       Kroz naučene vještine i znanje od strane polaznika tečaja, pacijenti će zasigurno dobiti višu razinu zbrinjavanja i veću šansu preživljavanja i to u slučaju naglo nastalog oboljenja odnosno srčanog zastoja.

Organizacija ALS tečaja od strane Opće bolnice Pula te Hrvatskog društva za reanimatologiju Hrvatskoga liječničkog zbora (CRO RC) sufinanciran je putem Europskog projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413, u sklopu programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.