Održan prvi ALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

2019-10-25T09:02:56+00:0016.10.2019|

U sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ održan je prvi ALS tečaj (Tečaj naprednog održavanja života odraslih osoba), od 11.-13.10.2019. u Kabinetu vještina u Rijeci za ukupno 22 medicinskih djelatnika Opće bolnice Pula.

Cilj ALS tečaja jest naučiti kako primijeniti odgovarajuće hitne medicinske postupke, u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja, akutnog koronarnog sindroma, anafilaktičkog šoka, utapanja, astme, trovanja, koja unutar par minuta mogu završiti smrtno bez primjene odgovarajućih postupaka.

Kroz naučene vještine i znanje od strane polaznika tečaja, pacijenti će zasigurno dobiti višu razinu zbrinjavanja i veću šansu preživljavanja i to u slučaju naglo nastalog oboljenja odnosno srčanog zastoja.