Interreg2019-08-21T10:15:46+00:00

EU PROJEKT
Emergency EuroRegion SLO-HR413

EU PROJEKT
Emergency EuroRegion SLO-HR413

OPIS PROJEKTA

Projekt pod nazivom „Emergeny EuroRegion SLO-HR413“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 938.486,76 eura, dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 85% bespovratnih sredstva u iznosu od 797.713,73 eura. Općoj bolnici Pula dodijeljeno 178.087,51 eura od kojih je 85% (151.374,38 €) sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta iznosi  24 mjeseca, odnosno od 1. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2020. godine.

Glavni je cilj projekta uspostava trajne mreže ključnih zdravstvenih institucija s područja hitne medicinske službe (HMS) na PG (prekograničnom području) području koja će osigurati razvoj i dugoročnu provedbu inovativnog zajedničkog modela osiguranja optimalne HMS-e za životno ugrožene pacijente na PG području. U okviru projekta, jedan od glavnih ciljeva usmjerena je većoj dostupnosti zdravstvenih usluga. Realizacijom cilja, smanjit će se razlika u dostupnosti optimalnog HMS-a između ruralnih područja i urbanih središta.

Prekogranični HMS biti će optimiziran putem dvaju pristupa:

  1. razvojem i implementacijom nove, specifične usluge HMS-a na PG području,
  2. poboljšanjem i unifikacijom osposobljenosti zdravstvenih djelatnika navedene mreže.

Ad 1) Na osnovi komparativne analize organizacije prekograničnih HMS-a razvit će se novi, zajednički protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži koji će predstavljati temelj za operativnu provedbu nove usluge HMS-a na PG području. Provest će se i DEMONSTRACIJSKE aktivnosti (pilot-faza) navedenoga novog zajedničkog PG protokola.

Ad 2) Pružanje zajedničke PG usluge HMS-a zahtijeva unificiranu osposobljenost uključenih zdr. djelatnika,  i to u vještinama koje su ključne za rano poduzimanje mjera kod životne ugroženosti. Zbog svoje primjenjivosti u različitim zdravstvenim sustavima te su vještine/znanja obuhvaćena u formirane tečajeve koje pripremaju i certificiraju stručne udruge s područja rane skrbi životno ugroženih (npr. ERC). Predmetni tečajevi dovode do unificiranog pristupa životno ugroženom pacijentu između svih osposobljenih zdravstvenih djelatnika, što dovodi do jedinstvene (jednake) obrade, a samim time i jednakog razumijevanja potrebnih postupaka na terenu, prije i tijekom premještanja ili upućivanja na daljnje liječenje. Integrirana provedba zajedničkih osposobljavanja s obje strane granice (dio polaznika iz Slovenije osposobljavat će se u Hrvatskoj, a dio hrvatskih u Sloveniji) pridonijet će i premošćivanju komunikacijskih poteškoća i smanjenju jezičnih prepreka među samim zdr. djelatnicima te komunikaciji djelatnika s pacijentima na PG području.

POVEZNICE

Službena stranica projekta
dostupna putem linka :

emergencyeuroregion.eu/si

 

EU EFZRR

NOVOSTI

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST projektnog partnerstva EMERGENCY EuroRegion

U petak 28. lipnja 2019. u organizaciji Opće bolnice Izola u sklopu prekograničnog projekta EMERGENCY EuroRegion sufinanciranog iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. održano je svečano otvorenje heliodroma Opće bolnice Izola. „Riječ je o važnom dodatku ne samo za bolnicu u Izoli nego i za Obalno-krašku regiju i prekogranično područje triju država“, istaknuo je u [...]

01.07.2019|

Održan dvodnevni EPALS tečaj za medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

U sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Emergency EuroRegion SLO-HR413“ prošlog je vikenda (18. i 19. svibnja) održan dvodnevni tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi - EUROPEAN PAEDIATRIC LIFE SUPPORT (EPALS) za ukupno 15 doktora medicine i medicinskih sestara/medicinskih tehničara Opće bolnice Pula. Pratnja vitalno ugroženog bolesnika, a posebno vitalno ugroženog novorođenčeta jedna je od najtežih i najzahtjevnijih zadaća u [...]

20.05.2019|

Predstavljanje prijedloga protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata te primopredaja novog ambulantnog vozila

Danas je u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Opće bolnice Pula te Grada Umaga, pri Zajednici Talijana „Fulvio Tomizza“ u sklopu europskog projekta „Emergency Euro Region SLO - HR413, sufinanciranog iz programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014 2020., održano predstavljanje prijedloga protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata te je izvršena službena primopredaja novog ambulantnog vozila. [...]

03.04.2019|

Održani ATLS i ATCN tečajevi zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata

U sklopu EU projekta „CJELOVIT PRISTUP POBOLJŠANJU HITNE MEDICINSKE SLUŽBE NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU“ Emergency EuroRegion SLO-HR413, pri Fakultetu zdravstvenih znanosti u Izoli (Slovenija), pod vodstvom eminentnih stručnjaka dr.med. Romana Košira te gđe. Monike Ažman,  održani su trodnevni tečajevi od 31.01 – 2.02.2019. zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata za 10 specijalizanta te dvoje medicinskih tehničara Opće bolnice Pula. Riječ je izuzetno zahtjevnim [...]

01.04.2019|

PARTNERI

Opća bolnica Izola

Opća bolnica Izola (LP – Vodeći partner)

U sklopu projektnih aktivnosti i na temelju predviđenog projektnog budžeta, Opća bolnica Izola (u neposrednoj blizini same bolnice), izgraditi će heliodrom na kojem će biti omogućeno 24-satno slijetanje helikoptera sa životno ugroženim pacijentima. PG mreža hitnih med. službi upotrebljavat će helidrom SB Izola za DEMO aktivnosti provedbe novog zajedničkog protokola PG prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Opća bolnica Pula (PP2 – Projektni partner br.2)

Kroz projektne aktivnosti pri unifikaciji i podizanju razine osposobljenosti zaposlenih u HMS-u na prekograničnom području, Opća bolnica Pula izvršit će osposobljavanje zdravstvenih djelatnika putem različitih certificiranih tečaja: ATLS (Advanced Trauma Life Suport), ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), ETC (European Trauma Course), ALS (Advanced life suport), EPALS (European Pediatric Advanced Life Support), BLS (Basic Life Support) te WINFOCUS ultrazvučnog (UZ) pregleda.

Opća bolnica Pula formirat će 2 medicinska tima sastavljena od 2 specijalista kardiologa, diplomirane medicinske sestre te inženjera radiologije, koji će biti osposobljeni za liječenje akutnog koronarnog sindroma (AKS).

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije (PP3)

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije u sklopu projektnih aktivnosti aktivno će sudjelovati u mreži hitnih medicinskih službi na prekograničnom području te u razvoju novog, zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži. Unutar domene interventne kardiologije biti će omogućeno efikasnije zbrinjavanje bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom.

Uz osposobljavanje djelatnika ZHMIZ na zajedničkim certificiranim tečajevima, biti će kupljeno jedno vozilo (Tip C) namijenjeno hitnoj medicinskoj službi i zahtjevnijem prijevozu s medicinskom opremom.

Dom zdravlja Izola  (PP4)

Dom zdravlja Izola aktivno će sudjelovati u razvoju prekograničnog protokola koji će unificirati postupke i olakšati organizaciju rada na područjima rada jedinicama hitne medicinske službe.

Unificirani postupak rada biti će moguć kroz osposobljavanje dijelatnika putem certificiranih tečaja što će u velikoj mjeri doprinijeti i nadgradnji rada dispečerske službe SSSI-ja (npr. koordinacija rada jedinica RSSI ZD Izola zbog suradnje s jedinicama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PP3) i suradnje s izvođačem helikopterske hitne pomoći).

PRIDRUŽENI PARTNERI

Ministarstvo zdravstva Republike Slovenije

Ministarstvo zdravstva Republike Slovenije biti će detaljno i redovito obaviješteno o napretku projektnih aktivnosti, posebno u vezi novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije, Područna jedinica Kopar

Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije (Područna jedinica Kopar – Capodistria), biti će detaljno i redovito obaviješten o napretku projektnih aktivnosti, posebno u području novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Dom zdravlja Ilirska Bistrica

Zdravstveni djelatnici zaposleni u HMS-i Doma zdravlja Ilirska Bistrica, u okviru projekta sudjelovat će u certificiranim tečajevima.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Područna služba Pazin

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Područna služba Pazin), biti će detaljno i redovito obaviješten o napretku projektnih aktivnosti, posebno u vezi novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.

Grad Umag

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva Republike biti će detaljno i redovito obaviješteno o napretku projektnih aktivnosti, posebno u području novog zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži.  Rezultate DEMO aktivnosti i projektom stečena iskustva Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske moći će prenijeti na druga pogranična područja u državi.

KONTAKT

Voditelj projekta: Tatjana Bilić, dr. med., specijalist hitne medicine

Kontakt osoba: David Demanuele, univ.spec.oec.

Email: euprojekt@obpula.hr
Tel. 052/ 376-438
Adresa: Negrijeva 6, 52100 Pula

GALERIJA